Kärnan i LBK’s verksamhet är marknadsavdelningen som arbetar för att skapa engagemang och goda relationer med företag som på olika sätt vill vara med och stödja LBK.

Förutom den publik som går på våra matcher så har vi också många aktiva i vår övriga verksamhet i föreningen. Det handlar om antal aktiva i vår stora, breda ungdomsverksamhet samt våra medlemmar och supportrar.

Bandy ska vara ”Ljusdals främsta varumärke” och samla åskådare och samarbetspartners från ett stort upptagningsområde (LBK – från kust till fjäll) och bli en angelägenhet för många fler än bara Ljusdalingar.

Som företag kan du stödja LBK på olika sätt. Är du intresserad av att samarbeta med Ljusdals Bandyklubb så tveka inte att höra av dig till vår marknadsavdelning för att se på vilka sätt vi kan stödja varandras verksamhet.

LBK har genom åren gett Ljusdal ett välkänt varumärke som varit till fördel, både för orten, ortens företagare samt inte minst för dess invånare och LBK har genom åren stått som en samlande faktor för orten och dess innevånare.

I klubben har ett stort antal ungdomar fostrats både idrottsligt och socialt under årens lopp. Detta har förhoppningsvis givit ungdomarna en bra start i deras fortsatta civila karriärer.
För att nå våra mål har tre nyckelområden skapats som ska vara ledsagande i LBK´s verksamhet.

LBK vill att sponsorer och andra intressenter ska vara delaktiga i vår framgång och se mervärden och fördelar i vår framtidsstrategi.

Vill du vara en del av LBK? Kontakta oss så berättar vi mer.

© Copyright - Ljusdals Bandyklubb - Powered by Helsinge.IT Consulting