Grattis till vinnarna i Framtidslotteriet!

, ,

Vid oktober månads dragning i Framtidslotteriet har vinsterna utfallit på lott nr 30 ring 1 och lott nr 314 ring 2

Grattis till vinnarna, Ulla och Ewa som är underrättade