Idrottsparken avstängt.

, ,

Under dagen den 23 december 2020 har Ljusdals kommuns krisledningsstab beslutat att all verksamhet i kommunala idrottshallar, inklusive tennishallen, är inställd fram till och med den 24 januari 2021. Detta gäller alla åldersgrupper.

 

Gällande bandyarenan har Ljusdals kommuns krisledningsstab beslutat att A-laget i Ljusdals bandyklubb, är de enda som har tillträde till bandyarenan fram till 24 januari 2021, då deras serie från förbundshåll betraktas som yrkesmässig. Det innebär att allmänhetens åkning, träning för alla åldersgrupper samt all övrig verksamhet på bandyarenan är inställd till och med den 24 januari 2021.

 

Ulf Cigen, ordförande i Ljusdals Bandyklubb säger om dagens besked: – Det är naturligtvis mycket tråkigt att detta beslut har behövts tagits, men vi är helt eniga med kommunen om detta. Vi vet att det brukar vara många människor som vill åka skridskor i juletid här i Ljusdal, men just nu går vi vår kanske svåraste match någonsin, och ingenting är viktigare än våra nära och käras hälsa.

 

Beslutet har fattas mot bakgrund av den ökande smittspridningen i vår kommun samt kommunens ansvar att vidta åtgärder för att undvika smittspridning.