KALLELSE EXTRA ÅRSMÖTE LJUSDALS BANDYKLUBB 2023

, ,

 

Ärende: Val av kvalificerad revisor. Under förslag Pekka Anderman, godkänd revisor vid KPMG, Borlängekontoret.

Tidpunkt för årsmötet: måndagen den 6 februari, KL 18:00, 2023.

Plats för årsmötet: LBKs Kansli

Agenda:

  • 1 Mötets öppnande
  • 2 Fråga om mötets behörighet
  • 3 Fastställande av röstlängd
  • 4 Val av ordförande för mötet
  • 5 Val av sekreterare för mötet
  • 6 Val av två justerare tillika rösträknare
  • 7 Val av kvalificerad revisor, Pekka Anderman, som jämte av ordinarie årsmöte redan valda revisorer, Lars-Ivar Jonson och H-P Andersson, ska revidera Ljusdals Bandyklubbs räkenskaper och förvaltning.
  • 8 Mötets avslutande

 

Klicka här för att läsa varför vi har ett extra årsmöte

Det kommer att bjudas på fika.

Varmt välkomna!