LBK-projekt, sedan dec 2015, i samarbete med Slottegymnasiet, Trägymnasiet, Bandygymnasiet samt Spelare (födda -00 till -03)/Föräldrar för att behålla våra ungdomar på hemmaplan i syfte att:

  • skapa en långsiktig plattform där grunden för LBK’s representationslag byggs kring ungdomar fostrade i de egna leden
  • öka attraktionskraften för Ljusdals Bandygymnasium
  • skapa förutsättningar för att kombinera kvalitativa studiemöjligheter med en bandysatsning, på hemorten

Klicka på logotypen ”Vägen in!”/Ett bra nätverk för intressant information!

Ett nytt projekt inför säsongen 2017-2018 som Ljusdalshem står bakom. ”Bandy – för alla barn!” består av:

  • En LBK-dag på IP för förskolor i kommunen
  • Kornbodens Skridskoskola för de yngsta
  • Bandyfritids på IP
  • Barn födda -09 och senare som börjar spela bandy får Skridsko, Hjälm och Bandyklubba!

Ett LBK-initiativ som går in på sin fjärde säsong i syfte att stärka andra föreningar med barn- och ungdomsverksamhet – för ett rikare föreningsliv helt enkelt!

  • ”Matchens Förening” visar upp sin verksamhet på IP i samband med LBKs a-lagsmatcher.
  • Det kryddar inte bara LBKs matchevenemang med olika uppvisningar, som förhoppningsvis också lockar en ny publik till IP – det ger även ”Matchens Förening” möjlighet till rekrytering av nya barn och ungdomar!
  • ”Matchens Förening” erhåller även 20kr på varje entré på 120kr – säsongen 2016/17 delade LBK ut nära 44000kr till andra föreningar som gästade oss, och visade upp sig, under säsongen!
2018 © Copyright - Ljusdals Bandyklubb