Glädje – Ödmjukhet – Stolthet

Vår värdegrund

Glädje
Ödmjukhet
Stolthet

Vår värdegrund

Glädje

Vår glädje skapar driv och handlingskraft och fyller oss med passion, engagemang och energi.

Vi vågar välja glädje i motgång såväl som i medgång.

Vi tränar på att vara glada, för glädjen smittar och vi stärker varandra.

Med glädje hjälper vi på så sätt varandra att fortlöpande bli bättre och därigenom växa som människor.

Glädjen är vår starka motor som gör oss trygga och modiga och skapar en miljö där vi brinner för det vi gör.

Vi gör ett medvetet val att vara glädjeförebilder på alla plan vilket naturligt attraherar fler människor.

Vi värnar om glädjen och förstår att det är vars och ens medvetna val att stanna kvar i glädjen.

Ödmjukhet

Vi har ett ödmjukt förhållningssätt till oss själva och vår omvärld.

Vi tar ingenting för givet vilket gör oss lyhörda, öppna och förändringsbenägna.

Vi ser vår ödmjukhet som avgörande för att lära, utvecklas och visa respekt för varandra.

Vi förstår värdet av att vara ödmjuka inför både våra styrkor och våra svagheter.

Vi agerar respektfullt och stödjande i de situationer vi har möjlighet att påverka.

Vi har modet att vara tydliga och ärliga med ett stort gulgrönt hjärta.

Ödmjukheten skapar den tillit som bidrar till känslan av välkomnande värdskap där vi visar att vi bryr oss.

Stolthet

Vår stolthet är den urkraft som ger oss tro på framtiden och stärker varje individ och vårt klubbmärke.

Vi förvaltar och förädlar med stolthet vår tradition, vårt fina historiska arv.

Vi har en tillhörighet där vi står upp för och alltid sätter hela föreningen i första rummet.

Vi förstår att föreningen som helhet alltid är större än dess delar.

Genom vår stolthet visar vi tydligt vad vi gör i föreningen och vad vi vill.

Vår stolthet attraherar allt fler till föreningen, då vi utstrålar att vi lever som vi lär.

Stoltheten skapar en värme och ett engagemang som är till gagn för hela bygden.