Extra Årsmöte 13 november kl 18:00

, ,

Extra årsmöte i Ljusdals Bandyklubb måndagen

den 13 november 2023, kl 18:00 vid Restaurangen i Folkparken

Vi kommer att bjuda på fika till mötet

Varmt välkomna!

 

Föredragningslista vid mötet nedan

 

 

1. Mötets öppnande

 

2. Fråga om mötets behörighet  

 

3. Fastställande av röstlängd för mötet

 

4. Val av ordförande för mötet

 

5. Val av sekreterare för mötet

 

6. Val av 2 justerare tillika rösträknare

 7. Val av:

 

1. Ordförande på 1 år, förslag Mats Skalberg.

 

2. Fyllnadsval övrig ledamot 1 år, förslag Yvonne Oscarsson.

 

3. En ersättare med mandattid 1 år, förslag Ulf Cigén.

 

4. En ersättare med mandattid 2 år, förslag Hans Lystedt

 

 9.   Firmateckning

 

10.   Övriga frågor

 

 11. Mötets avslutande