Glädjande årsmöte för LBK på Cuo:s VERANDA

, ,

Under onsdagskvällen kallade LBK till årsmöte på Cuos: VERANDA i Ljusdals folkpark.

Det blev ett väldigt trevligt möte, med många bra saker att ta med sig när man lämnade folkparken

Ca 25-30st deltagere hade tagit sig ut till sommarparadiset mellan vattnen strax utanför Ljusdal city, för att medverka, lyssna om året som varit och ha möjlighet att göra sin röst hörd i frågor.

 

Mötet började med att bemärkelser från klubben då ”Stor Grabb,” och årets ”Standar” pristagare skulle presenteras.

Stolta mottager av ”Stor grabb” (230 poäng i LBK 2020-08-26) detta år var.

Sanne Söderlund (som ej kunde närvara på mötet)
Och Fredrik Swartswe.

Mycket glad medlem i ”stor grabb-klubben” är han nu Fredrik Swartswe, men det är LBK som ska var glad som har dig i föreningen.

Standar, (138 poäng i LBK, 2020-08-26) fick följande personer plocka med sig hem.

•Simon Forsell
•Axel Nilzon
•Peter Skalberg
•Mia Persson
•Ola Bengtsson
•Johan Jansson Hydling

På bilderna ovan syns Peter Skalberg och Ola Bengtsson med deras ”gåvor” från LBK

Efter utmärkelseceremonier var det så dags för mötesordförande Roland Bäckman att starta mötet, till sin hjälp hade han mötessekreterare Janne Mårtensson, samt nu ordinarie ordförande Ulf Cigen.
 
Mötet rullade sedan vidare med att det togs beslut om en ändring i stadgarna eller vi kanske ska kalla det modernisering av stadgar
•De senaste stadgarna beslutades 2008-06-23 och är inte idag anpassade till Riksidrotts-förbundets nuvarande stadgemall
•Riksidrottsförbundets Stadgemall uppdaterades senast 22 augusti 2018
•Den nya stadgemallen innehåller innehållsförteckning och är därför betydligt mer överskådlig
•LBK följer i stort den föreslagna mallen och där vi avviker har vi följt LBKs tidigare stadgar
•I det nya stadgeförslaget tydliggörs medlemskapet ytterligare
•Senaste dag för årsmöte flyttas från sista juni till sista augusti
Därefter var årsmötet framme vid punkten styrelsens verksamhetsberättelse för säsongen 2019/2020 som innehöll nedanstående punkter.
•Evenemang
•Barn- och Ungdom
•A-laget
•Funktionärer
•Publik
•Medlemmar
•Personal
•Styrelse
•Kommittéer
Nästa anhalt var styrelsens årsredovisning  2019/2020 som var betydligt roligare läsning detta år man jämför med föregående år (2018/2019), närmare bestämt 854 295kr om vi ska prata om kronor och ören.

Ekonomi 2019/2020

Besparingsprogrammet har fortsatt och varit framgångsrikt. Årets vinst uppgår till 447 TSEK. Vårt samlade kapital, som är negativt, har förbättrats från -936 TSEK till – 490 TSEK.

Vår likviditet är fortfarande ansträngd.

Läs komplett årsredovisning 2019/2020

 

Styrelsen vågade sig även på ekonomisk utblick 2020/2021 i dessa svåra tider.

Coronapandemin innebär att läget är svårt att bedöma, som seriestart, publiktillstånd, stöd från sponsorer och annat. Vi har valt att planera efter en i stor sett oförändrad ”verklighet” men med mindre intäkter. Givetvis måste vi vara uppmärksamma på utvecklingen och ha beredskap att kunna agera snabbt om förutsättningarna ändras.

Vi har valt att fortsätta utveckla barn-och ungdomsbandyverksamheten. Alla nuvarande ungdomslag fortsätter sin verksamhet precis som tidigare och det är möjligt att något lag kan tillkomma.

Vår största kostnad, är den för A-lagets spelare och funktionärer, och den sänks till kommande säsong i storleksordningen 50 TSEK.

Minutiös kostnadskontroll fortsätter.

Vi har en försiktig hållning till reklam- och sponsorintäkter, publikintäkter och övriga intäkter.

Vår plan är att vi ska kunna redovisa ett positivt verksamhetsresultat på cirka 85 TSEK.

 

Ljusdals Bandyklubb har även beslutat att göra en ändring när det gäller medlemsavgifter 2020/2021

Dom nya avgifterna ser ut som följer…
Familj 450kr (boende på samma adress)
Vuxen 300kr
Ungdom upp till 18 år 150kr
Flyttat 50kr från ungdom och lagt på vuxen från 2019/2020
 
Verksamhetsplan och budget för verksamhetsår 2020/2021 presenterades också.

Ambitioner för säsongen 2020/2021

·Fortsätta vägen mot positivt Eget Kapital.
·Fortsätta den positiva utvecklingen av barn- och ungdomsverksamheten. Öka inslaget av flickor.
·Fortsatt jobba tålmodigt mot avancemang till Elitserien för vårt representationslag.
·Attrahera fler frivilliga krafter inom både såväl sportsliga som administrativa områden.
Det klubbades även igenom en ny styrelse för verksamhetsåret 2020/2021
Ny styrelse 2020/2021
Ulf Cigen
Stefan Wallin
Filip Högberg
Lena Nystedt
Jenny Fahlander-Nyman
Gudrun Persson
Jonas Söderlund
Suppleanter
Lennart Bennermo
Stefan Nilsson
Anders Forselius (NY)
Idel kända namn i LBK:s styrelserum, förutom Anders Forselius som årsmötet valde in som nykomling.
Två namn från fjolårets styrelse valde att lämna sina uppdrag i brist av tid Andreas Heeger och Johan Jansson Hydling
LBK:s stora tack!

Ett stort tack till alla våra spelare, föräldrar och familjer, supportrar, ledare, funktionärer, sponsorer, samarbetspartners, media och alla andra som är en del av vår gulgröna bandygemenskap! Tack för att ni finns och för allt ni gör!