Så ser bandysäsongen ut den närmaste tiden

, ,


Bandyförbundet har tagit beslut om hur bandysäsongen går vidare.

Läs nedan 👇🏻

Svensk Bandy tar ansvar

Svenska Bandyförbundet i dialog med Svensk Elitbandy (FSE), Allsvenska Serieföreningen (ASF) och distrikten har idag beslutat om ett antal frågor som utifrån den pågående pandemin får direkt påverkan på bandyverksamheten i våra föreningar.

Bakgrunden till våra ställningstaganden är att vi så långt det är möjligt vill ta ansvar för vår sport och dess utövare och i detta innefatta den påverkan det kan ha på den samhälleliga utvecklingen.

För Division 1, Allsvenskan dam och underliggande verksamheter samt ungdomsverksamhet har beslut fattats om att tidigast påbörja tävlingsverksamhet den 2 januari 2021. Träning får genomföras för ungdomar födda 2005 eller senare.

För Elitserien Dam och Herr samt Allsvenskan herr har beslut fattats om att dessa serier stängs så att inget lag kan degraderas utifrån sportsliga kriterier säsongen 2020–2021. Till dessa serier kommer däremot uppflyttning att göras vilket säsongen 2021–2022 kan komma att innebära fler lag i en del serier. I sammanhanget skall betonas att frågor som handhas av licensnämnden hanteras som tidigare beslutats.

Genom ovanstående beslut är det upp till varje enskild förening att besluta om man skall spela match eller inte och tillsammans med motståndaren besluta om ny matchtid eller WO. Vid tvist är tävlingskommittén (TK) beslutande organ.

Med ovanstående beslut är det Svenska Bandyförbundets förhoppning att vi genom vidtagna åtgärder skapar förutsättningar för en tävlingsverksamhet i en tid som inte är någon annan lik. Vi vet också att besluten innebär att merparten av vår tävlingsverksamhet just nu är vilande.

Svenska Bandyförbundet 2020-11-13
Per-Anders Gustafsson
Ordförande

Bandyhälsningar,